Signals and Systems Department Electrotechnical Faculty of Belgrade


O nama

 

 • Laboratorija za Biomedicinsko inženjerstvo i tehnologije je namenjena profesionalnim i obrazovnim sadržajima u domenu biomedicinskog inžnjerstva na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 •  
 • U laboratoriji se razvijaju elektronske komponente za primarnu analognu i digitalnu obradu medicinskih signala. Laboratorija je bazirana na primeni računarske opreme koja u najvećoj meri uključuje National Instruments periferije za prilagođenje elektrofizioloških i drugih signala računarskoj opremi. Za računarsku akviziciju se koriste softveri LabView i MatLab.

 •  
 • Poseban deo aktivnosti je vezan za razvoj kliničkih aparata sa ciljem da se potencijalno razviju sistemi koji bi mogli da zamene uvoznu opremu. Između ostalog, razvijen je sistem za akviziciju i obradu slika u nuklearnoj medicini koji sa uspehom radi u Kliničkom centru Srbije i Kliničkom centru Vojvodine. Razvijen je i polimiograf i EMNG uređaji koji su instalirani u Klinici za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" u Beogradu. Razvijeni je i niz drugih istraživačkih sistema koje koriste naši klinički partneri. 

 •  
 • S obzirom na istraživački i naučni interes istraživanja u Laboratoriji posebna pažnja je posvećena motornim neuralnim protezama. U Laboratoriji se razvijaju različiti elementi potrebni za funkcionalnu primenu električne stimulacije (elektrode, kontroleri, stimulatori, senzorski sistemi, asistivni sistemi za hodanje, itd.).

 •  
 • U Laboratoriji se poštuju najviši etički standardi u skladu sa Helsinškom deklaracijom i primenjuju CEN standardi i projektovanju novih metoda i uređaja. Eksperimentalni rad u Laboratoriji uključuje samo zdrave ispitanike, a rad sa pacijentima i validacija metoda i uređaja se obavljaju u kliničkim i bolničkim okruženjima u Srbiji i Danskoj. 

 •  
 • Više o razvoju biomedicinskog inženjerstva u Beogradu možete pročitati ovde.Designed by Matija Štrbac