LabHand i Hand Analyser softver

Softver za akviziciju i analizu rukopisa sa Wacom grafičke table autora Vladimira Kojića.

V. Miler Jerković, V. Kojić, MB Popović, An Information and Reliability Analysis of handwriting Kinematics, 2nd International Conference on Electrical Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2015, 2015.


Sensy softver

Softver za snimanje sekvenci hoda (pomoću inercijalnih senzora) i analizu hoda koja obuhvata crtanje grafika kinematskih krivih, profila sila, prostorno-vremenske mape parametara hoda.

Đurić-Jovičić MD, Jovičić NS, Radovanović SM, Kresojević ND, Kostić VS, Popović MB. Quantitative and qualitative gait assessments in Parkinson’s disease patients, Vojnosanitetski pregled, 71(9):809-16, 2014.


Submarine softver

Softver za kvantitativnu procenu nakupljanja radiofarmaka u paratiroidnim adenomima na dinamskim dvoizotopskim studijama.

Koljević Marković A, Janković MM, Marković I, Pupić G, Džodić R, Delaloye AB, Parathyroid dual tracer subtraction scintigraphy: small regions method for quantitative assessment of parathyroid adenoma uptake, Ann Nucl Med, 28:736-745, 2014.


SalivaryScan softver

Softver za kvantitativnu analizu dinamske scintigrafije pljuvačnih žlezda.

Janković MM, Koljević Marković A, Odalović S, Popović DB, N. Petrović, V. Artiko, A Software Tool for the Assessment of Salivary Gland Function, Telfor Journal, vol. 6, no. 1, pp. 59-63, 2014.


Acq16ch softver sa AceLab sistemom

Softver za monitoring i akviziciju 16 analognih kanala autora Josipa Jakića i Jovane Jović. AceLab sistem je razvijen u okviru master rada Nadice Miljković.


GammaKey softver

GammaKey sofver za akviziciju, arhiviranje i obradu studija sa gama kamere. Detaljnu specifikaciju možete pogledati ovde.

Janković MM, Pijetlović B, Koljević Marković A, Todorović-Tirnanić MV, Beatović SLj, Antić V, Odalović S, Sekulić S, Jorgovanović N, Popović DB, GammaKey system for improved diagnostics with gamma camerasComput biol med, 50:97-106, 2014.


Theme by Rafi. Developed by Milan Dinić