EKG oprema:

EMG oprema:

EEG oprema:

Ostali senzori:

Kompjuterska vizija:

Merno-akviziciona oprema: