Dr Greg Gage će održati predavanje pod naslovom "A first principles engineering approach to designing high-tech neuroscience laboratory equipment" u petak, 30. novembra 2018. u 11:30 u sali 62. Rezime predavanja možete pogledati ovde.