Prof. Ivan Štajduhar, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, će održati predavanje pod naslovom "Mining large medical radiology image repositories" u petak  26.05.2023. u 10:15 u Računskom centru Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Abstrakt predavanja možete pogledati ovde.