Program saradnje nauke i privrede Fonda za inovacionu delatnost
Senzor za detekciju ljudi, HUDES projekat
Broj projekta ID50053
Koordinatori projekta: NovelIC d.o.o., Beograd, Srbija i Dr Milica Janković, docent, Elektrotehnički fakultet, Beograd;
Trajanje projekta: 2 godine, od 2017.


Istraživački projekat (Osnovna istraživanja) Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Efekti asistivnih sistema u neurorehabilitaciji: oporavak senzorno-motornih funkcija
Broj projekta 175016
Koordinator projekta: Prof. Mirjana Popović, Elektrotehnički fakultet, Beograd;
Trajanje projekta: 8 godina, od 2011.

 

Theme by Rafi. Developed by Milan Dinić