ASTEK konferencija, 4-5 Novembar 2022

Posted on : новембар 3, 2022 | post in : Vesti |Коментари су искључени на ASTEK konferencija, 4-5 Novembar 2022 |

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu će biti domaćin drugog dana 4. međunarodne konferencije o Asistivnim tehnologijama i komunikaciji (ASTEK, http://www.astek.rs/) kada će se održati tematske radionice sa pozvanim učesnicima (univerzitetskim nastavnicima, istraživačima i studentima) različitih struka: specijalna edukacija i rehabilitacija, medicina, psihologija, lingvistika, elektrotehnika.

Cilj ASTEK konferencije tradicionalno je promocija novih tehnoloških dostignuća u oblasti asistivnih sistema namenjenih deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom u sinergiji relevantnih naučnoistraživačkih ustanova, strukovnog udruženja, privrede i krajnjih korisnika.

Cilj tematskih radionica će biti da na osnovu predočenih postojećih praktičnih rešenja i novih teorijskih saznanja izloženih na ASTEK konferenciji formulišu nove, konkretne predloge za unapređenje i razvoj asistivnih tehnologija.

Uvodna motivaciona predavanja radionica:

  • Dr Jelena Sučević, postdoktorant u Oxford University BabyLab centru, “Praćenje razvoja komunikacionih veština i mogućnosti objektivne procene stanja ispitanika tokom komunikacija”
  • Dragana Raičević, master kognitivne i funkcionalne lingvistike i doktorant na Univerzitetu u Gentu, “O lingvistici znakovnih jezika i srpskom znakovnom jeziku”
  • Ljiljana Ranđić, psiholog, Algo centar za rano čitanje, “Radna memorija – od konceptualnog rešenja preko neuropsihološke osnove do modela stimulacije i empirijskog praćenja efekata obuke”.
Comments are closed.
Theme by Rafi. Developed by Milan Dinić