2017

Naslov: Upravljanje robotskom rukom sa dva stepena slobode na osnovu elektromiografskih i kinematskih signala
Student: Dalibor Veljković

Naslov: Klasifikacija pokreta ruke na osnovu kinematskih parametara primenom neuralnih mreža
Student: Marija Novičić


2014

Naslov: Projektovanje platforme za obradu motornih evociranih potencijala
Student: Ognjen Milićević

Naslov: Primena EEG–a pri funkcionalnoj električnoj stimulaciji
Student: Borjana Bogdanović

Naslov: Promene u elektroencefalografskim signalima tokom motorne reakcije na zadatak leksičke odluke
Student: Bojana Golubović

Naslov: Analiza elektroencefalografskih signala snimljenih tokom funkcionalne električne stimulacije
Student: Vladislava Bobić

Naslov: Razvoj metode za primenu web igrica u neurorehabilitaciji korišćenjem Kinect senzora za procenu trajektorije ruke
Student: Jelena Kljajić

Naslov: Analiza glavnih komponenti elektromiografskih signala za klasifikaciju pokreta šake
Student: Milica Isaković

Naslov: Realizacija i poređenje elektrokardiografa i Ojlerove metode uvećanja karakteristika video signala za merenje pulsa
Student: Dragan Trifunović

Naslov: Algoritam za višekanalni EMG feedback
Student: Ilija Jovanov


2013

Naslov: Vremensko-frekvencijske metode u obradi elektrofizioloških signala
Student: Marko Lainović


2012

Naslov: Analiza H refleksa snimljenog na mišiću soleus elektromiografskom matričnom elektrodom
Student: Vladimir Kojić


2010

Naslov: Identifikacija predmeta i odredjivanje tipa hvata na osnovu informacija stereovizijskog sistema
Student: Matija Štrbac

Naslov: Poređenje event-related desinhronizacije prilikom vršenja voljnih pokreta i prilikom igranja Wii igre
Student: Nikola Šobajić


2009

Naslov: Formiranje sistema za određivanje strategije hvata ciljanog predmeta, korišćenjem senzora daljine i kamere
Student: Miloš Kostić


2008

Naslov: Klasifikacija mentalnih aktivnosti korišćenjem parametara statističkih očekivanja višeg reda EEG signala
Student: Marko Jevremović


2007
Naslov: Motorni pogon za kontrolu kretanja karlice tokom hoda
Student: Nebojša Malešević

Naslov:Raspodela sila reakcije podloge u zavisnosti od visine potpetica
Student: Milica Đurić-Jovičić

Naslov: Fraktalna dinamika hoda
Student: Olga Grbovic

Theme by Rafi. Developed by Milan Dinić